menu dblex
oförändrad
adjektiv
konstant
fast
jämn
likadan
lik
oförkränkt
sig lik
stillastående
enahanda
I uttryck
oförändrad situation

Alla synonymer går att klicka på.