menu dblex
oföränderlighet
substantiv
varaktighet
konstans

Alla synonymer går att klicka på.