menu dblex
oemottaglig för skäl
adjektiv
orubblig
oresonlig

Alla synonymer går att klicka på.