menu dblex
odelbarhet
substantiv
enhet

Alla synonymer går att klicka på.