menu dblex
obotfärdig
adjektiv
förstockad
envis
oförbätterlig
förhärdad
halsstarrig
enveten
hopplös
inpiskad
ovillig
förtappad
impenitent

Alla synonymer går att klicka på.