menu dblex
obeskuren
adjektiv
oförminskad
fullständig
oinskränkt
ograverad
orörd
hel
obegränsad
odelad

Alla synonymer går att klicka på.