menu dblex
obemärkthet
substantiv
skymundan
skugga

Alla synonymer går att klicka på.