menu dblex
obemärkt följa efter
verb
skugga

Alla synonymer går att klicka på.