menu dblex
obekräftad
adjektiv
overifierad
obestyrkt

Alla synonymer går att klicka på.