menu dblex
obearbetad
adjektiv
otuktad
grov
primitiv

Alla synonymer går att klicka på.