menu dblex
oavhängig
adjektiv
självständig
oberoende
fri
autonom
suverän
självbestämmande
opåverkad
independent

Alla synonymer går att klicka på.