menu dblex
oartikulerad
adjektiv
otydlig
oklar
obestämd
onyanserad
illa uttryckt
outsagd
outtryckt
stum
som ej har ordet i sin makt

Alla synonymer går att klicka på.