menu dblex
oanvändbar
adjektiv
oduglig
dålig
kass
urusel
värdelös
omöjlig
kassabel
otillämplig

Alla synonymer går att klicka på.