menu dblex
oanfäktad
adjektiv
oberörd
ostörd
obekymrad
opåverkad
lugn
obesmittad
lämnad i fred
oantastad
obestridd
opåtalad
i fred

Alla synonymer går att klicka på.