menu dblex
oaktsamhet
substantiv
slarv
förbiseende
ovarsamhet
I uttryck
av oaktsamhet

Alla synonymer går att klicka på.