menu dblex
oåterkallelig
adjektiv
definitiv
orubblig
slutgiltig
oföränderlig
slutlig
orygglig
bestämd
oförgriplig
peremtorisk
fast
irrevokabel
Se även
oåterkalleligt

Alla synonymer går att klicka på.