menu dblex
oädel
adjektiv
simpel
gemen
lumpen
tarvlig

Alla synonymer går att klicka på.