menu dblex
nyskapelse
substantiv
nyhet
innovation
uppfinning

Alla synonymer går att klicka på.