menu dblex
nyktra till
verb
lugna sig
sansa sig

Alla synonymer går att klicka på.