menu dblex
notabel
adjektiv
märklig
bemärkt
förnäm
celeber
ryktbar
berömd
ansenlig
betydande
ansedd

Alla synonymer går att klicka på.