menu dblex
noga studera
verb
fördjupa sig

Alla synonymer går att klicka på.