menu dblex
nitiskhet
substantiv
ambition
nit

Alla synonymer går att klicka på.