menu dblex
nersmetad
adjektiv
nedsmetad

Alla synonymer går att klicka på.