menu dblex
nerskriva
verb
nedskriva

Alla synonymer går att klicka på.