menu dblex
nekande svar
substantiv
nej
avslag
få korgen
tji

Alla synonymer går att klicka på.