menu dblex
nek
substantiv
kärve
vase
skyl
sädeskärve

Alla synonymer går att klicka på.