menu dblex
negera
verb
bestrida
förneka
upphäva
neka
neka till
avslå

Alla synonymer går att klicka på.