menu dblex
nedtynga
verb
överhopa
överlasta

Alla synonymer går att klicka på.