menu dblex
nedtrampa
verb
undertrycka
förtrampa
kuva
utrota
rasera

Alla synonymer går att klicka på.