menu dblex
nedteckna
verb
anteckna
föra in
teckna ned
skriva
pränta
fästa
sätta på papperet
Alternativ stavning
nerteckna

Alla synonymer går att klicka på.