menu dblex
nedslå
verb
besegra
fälla
slå
slå ned
dräpa
förgöra
stuka
Alternativ stavning
nerslå
I uttryck
nedslå någons mod

Alla synonymer går att klicka på.