menu dblex
nedmeja
verb
tillintetgöra

Alla synonymer går att klicka på.