menu dblex
nedlägga kronan
verb
abdikera

Alla synonymer går att klicka på.