menu dblex
nedkalla Guds straffdom över
verb
förbanna

Alla synonymer går att klicka på.