menu dblex
neddyka i
verb
fördjupa sig

Alla synonymer går att klicka på.