menu dblex
narraktighet
substantiv
enfald
dumhet
fånighet
dårskap
löjlighet

Alla synonymer går att klicka på.