menu dblex
narra till motsägelser
verb
snärja

Alla synonymer går att klicka på.