menu dblex
nötaktig
adjektiv
dum

Alla synonymer går att klicka på.