menu dblex
nöt att knäcka
substantiv
huvudvärk

Alla synonymer går att klicka på.