menu dblex
nöjaktig
adjektiv
tillfredsställande
godtagbar
antaglig
acceptabel
tillräcklig

Alla synonymer går att klicka på.