menu dblex
nöja sig med
verb
acceptera
foga sig
förlika sig med
godta

Alla synonymer går att klicka på.