menu dblex
nödvändiggöra
verb
kräva
erfordra
medföra
påkalla
driva fram
necessitera
tvinga fram

Alla synonymer går att klicka på.