menu dblex
nödig
adjektiv
nödvändig
erforderlig
behövlig
behörig
I uttryck
nödig förutsättning
vara nödig

Alla synonymer går att klicka på.