menu dblex
nödfallsmedel
substantiv
substitut
surrogat

Alla synonymer går att klicka på.