menu dblex
några droppar
substantiv
spets
tillsats

Alla synonymer går att klicka på.