menu dblex
någotsånär
adverb
någorlunda
tämligen
ganska
relativt
tillnärmelsevis
hjälplig
passabel
Alternativ stavning
något så när

Alla synonymer går att klicka på.