menu dblex
något att hålla sig till
substantiv
hållpunkt

Alla synonymer går att klicka på.