menu dblex
nådige
adjektiv
gunstig
Se även
nådig

Alla synonymer går att klicka på.