menu dblex
närslutas
verb
medfölja
Se även
närsluta

Alla synonymer går att klicka på.