menu dblex
närmare
adjektiv
Se även
nära
närmast
närmaste
närmare
adverb
nästan
bortemot
ungefär

Alla synonymer går att klicka på.